Tarieven 2020-02-17T09:50:57+00:00

Particulier

uurtarief

Wanneer er geen vergoedingsmogelijkheden zijn en je de hulp zelf moet betalen factureren wij €66,50 per uur cliëntgebonden tijd voor de onderwijsdeskundige en jeugd en gezinsprofessional.  Er wordt geen BTW in rekening gebracht.

Cliëntgebonden tijd); De optelsom van cliëntcontacttijd en indirect-cliëntgebonden tijd.

Reistijd van en naar de cliënt wordt per face-to-face contact buiten de locatie van de praktijk in rekening gebracht. Ook worden eventuele parkeerkosten, naast een kilometervergoeding à € 0,19 per km op basis van ANWB richtlijnen in rekening gebracht.

Scholen & Jeugdhulp

uurtarief

Voor onderwijsbegeleiding en jeugdhulp hanteren we het tarief dat door de gemeenten waarmee Praktijk Mijnten een contract heeft (ambulante individuele specialistische jeugdhulp).

Kanjertraining

De kanjertraining bestaat uit 10 lessen van 1,5 uur. Deze lessen zijn voor zowel kind als ouder(s).

Intakegesprek € 95,00
Kanjertraining € 455,00

Onderzoek

Aan het onderzoek gaat een intake vooraf.

Wij vragen je als voorbereiding op het intakegesprek een aantal vragenlijsten in te vullen.
Tijdens het intakegesprek bespreken we de problematiek en bekijken we welk type onderzoek het beste aansluit bij de hulpvraag.

Indien je niet in aanmerking komt voor vergoed onderzoek (via Jeugdhulp/school), kun je bij Praktijk Mijnten terecht voor particulier onderzoek.

De kosten van particulier onderzoek zijn afhankelijk van het type onderzoek dat uitgevoerd wordt.

Vanzelfsprekend bespreken we vooraf de kosten van onderzoek, advies en verslaglegging.

Klik hier voor meer informatie over onderzoek.

  • Wij brengen onze reistijd in rekening op basis van het uurtarief. Eventuele parkeerkosten worden, naast een kilometervergoeding à € 0,19 per km, in rekening gebracht.
  • Indien je financieel minder draagkrachtig bent, zullen wij ons tarief hier zoveel mogelijk op afstemmen!