Studiecoaching 2018-04-17T11:34:54+00:00

Studiecoaching

Waarmaken wat erin zit

De een vliegt probleemloos door zijn schooljaren heen, bij de ander gaat minder vanzelfsprekend. Bij de één schort het aan motivatie, de ander worstelt met ADHD, PDD-NOS of faalangst. Ook zijn er jongeren die nooit geleerd hebben hun huiswerk goed in te plannen.

Wij helpen deze jongeren op weg. Vaak gaat het hier om heel slimme jongeren, die om de één of andere reden niet (meer) kunnen waarmaken wat er inzit.

Willen = kunnen, je moet het alleen maar DOEN!

We brengen de jongeren meer bij dan ‘leren leren’ alleen: school en studie gaan veel verder dan wat feitenkennis en woordjes stampen. Het gaat ook om de vorming van mensen, om zelfvertrouwen en zelfontplooiing.

AANMELDEN
Studiecoaching bij Praktijk Mijnten

Hoe doen we dat

In 1-op-1 gesprekken (meestal één keer per week) bieden we een op de jongere toegesneden aanpak. De coaching is gericht op persoonlijke ontwikkeling (intrinsieke motivatie, verantwoordelijkheid nemen, haalbare doelen stellen, zelfvertrouwen, je sterke kanten ontdekken) We werken vanzelfsprekend ook aan het uitbouwen van praktische vaardigheden (plannen op korte- en middellange termijn, per vak de beste aanpak ontdekken, benodigde tijd inschatten, structuur aanbrengen).

Wat kan er aan de orde komen? 

  • Plannen: Het leren vooruit denken met het huiswerk. Heb ik een toets? Is dit een moeilijk of een makkelijk vak? Hoeveel tijd heb ik er voor nodig? Wanneer ga ik hier aan beginnen? Is de tijd die ik er voor uit heb getrokken  achteraf teveel, te weinig of precies goed geweest?
  • Het leren-leren: Iedereen heeft zijn eigen manier van leren. Past deze manier van leren goed bij mij? Helpt het mij de stof hardop te lezen? Werkt het visueel maken door bijvoorbeeld te mindmappen? Of is juist het veel oefenen en herhalen beter voor mij? Hoe ben ik actief  bezig met de lesstof?
  • Gebruik ik de lesmethoden van de verschillende vakken zoals ze bedoeld zijn? Oefen ik weleens met het E-pack van de methode?
  • Helpt het mij om samenvattingen te maken? Hoe pak ik dat dan het beste aan?
  • Het stampwerk, zoals woordjes leren, is vaak saai. Hoe kan ik dit het gemakkelijkst in mij opnemen?
  • De concentratie: Veel leerlingen hebben moeite met concentreren. Word ik afgeleid door mijn alle programma’s op mijn telefoon? Hoe lukt het mij om me goed te concentreren? Voor de één is dit zo af-en-toe een pauze inlassen, voor de ander is het juist een rustige werkplek, met zo min mogelijk externe prikkels.
  • Bij werkstukken wordt er van je verlangd dat je een aantal dingen gaat opzoeken. Met alle mogelijkheden die we hebben is het soms moeilijk in te schatten waar je het nu precies vandaan moet halen. Hoe vind je wat je zoekt op internet? Lastig! Hoe werk ik zo’n opdracht nu het beste uit?
  • Spanning/faalangst: Hoe voel ik mij met het uitzicht op een lastige toets. Ervaar ik stress? Kan ik mij zo wel goed concentreren, kan ik op deze manier goed presteren? Hoe leer ik met spanning/faalangst om te gaan?