Rouw- en verliesverwerking 2018-04-17T11:39:52+00:00

Rouw- en verliesverwerking

Coaching bij rouw- en verliesverwerking

De meeste kinderen en jongeren beschikken over de benodigde veerkracht om, met steun en hulp vanuit de eigen omgeving, het (naderende) verlies van een dierbare te kunnen integreren in hun leven. Zij hebben geen specialistische hulp in de vorm van behandeling nodig.

Voor ouders en verzorgers is het niet altijd goed in te schatten hoe het met hun kind gaat. Soms maak je je als ouder teveel zorgen, maar het kan ook zijn dat je niet ziet dat je kind worstelt met het (naderende) verlies. Kinderen kunnen hun zorgen soms uitermate goed verbergen.

 

Je wilt niet onnodig professionele hulp (bijvoorbeeld de GGZ) voor behandeling inschakelen, maar je wilt wel dat het kind, de jongere de steun krijgt die hij/zij nodig heeft.

Je kunt je kind dan aanmelden voor coaching.

Wat is coaching

Coaching werkt preventief! Wij gaan met je kind in gesprek. Wij vragen aan de kinderen/de jongeren zelf hoe het met ze gaat. We praten ook met ouders. Kennis over verliesverwerking brengen wij op een toegankelijke manier over. Zo wordt helder wat eigenlijk normale rouwreacties zijn.

Soms (bij een kleine minderheid) lijkt er sprake te zijn van psychologische problemen die specifiek zijn voor rouw. Wanneer hiervan sprake lijkt te zijn zullen wij (na intern multi-disciplinair overleg) onderzoek/behandeling adviseren.