Remedial teaching 2017-04-03T21:32:17+00:00

Remedial teaching

Wanneer?

Wij geven Remedial Teaching (RT) aan leerlingen uit het basisonderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs. We geven extra hulp op één of meerdere gebieden (rekenen, technisch en/of begrijpend lezen, algemene spelling en/of werkwoordspelling). Wij vinden het belangrijk om je het gevoel te geven “ik kan het nu zelf”. We geven de RT meestal in de praktijk, zoveel mogelijk onder schooltijd. Je komt meestal één keer per week drie kwartier tot een uur. Huiswerk krijg je niet mee, alleen als je het zelf graag wilt. We werken zoveel mogelijk samen met je school; dat werkt het best.

AANMELDEN

Hoe werken wij?

Eerst hebben we een intakegesprek met je ouders en daarna ook met jou. Ook hebben we meestal een gesprek met je leerkracht(en). Vaak komen we je een keer observeren in je klas. We bekijken allerlei schoolgegevens (hoe ging het tot nu toe, welke hulp is geboden, wat hielp en wat niet). We lezen verslagen van eerdere onderzoeken door. Het kan zijn dat we nog een paar toetsen en testen bij je afnemen. Wanneer helemaal duidelijk is wat je nodig hebt, maken we een plan voor een periode van 6 weken tot 8 weken. Daarna evalueren we met school, je ouders en met jou. Hoe lang en hoe vaak je bij ons komt voor hulp is afhankelijk van de hulpvraag en je vorderingen. De ene jongen/ meisje zet grote stappen, de ander kleine. Bij de één zie je al snel veranderingen, bij de ander duurt het langer. Het is belangrijk dat je de stappen kunt zetten in je eigen tempo; dan groei/ontwikkel je je in vertrouwen.