Pedagogisch-didactisch onderzoek 2017-04-03T21:32:17+00:00

Pedagogisch-didactisch onderzoek

Citotoetsen kunnen een beeld geven van jouw leerprestaties. Een intelligentieonderzoek kan een beeld geven van jouw leermogelijkheden. Deze gegevens alleen geven niet altijd voldoende helderheid. Soms is het nodig om door middel van een pedagogisch-didactisch onderzoek meer inzicht te krijgen in de achtergronden van jouw (leer)probleem en in wat jij nodig hebt om je optimaal te kunnen ontwikkelen.

AANMELDEN

Wanneer?

Het onderzoek geeft inzicht in op welk niveau je presteert. Bijvoorbeeld:

  • als je problemen hebt bij een bepaald vak
  • als je problemen hebt met je gedrag of werkhouding
  • wanneer je school en/of  je ouders vermoeden dat je meer kunt dan je laat zien
  • als je leerachterstanden hebt of als er hiaten zitten in jouw kennis
  • wanneer er twijfels bestaan over jouw overgang naar een andere groep of school

Het gaat meestal om de vakken (technisch- en begrijpend) lezen, spelling, taal of rekenen.

Hoe?

We hebben eerst een intakegesprek met je ouder(s) en eventueel ook met jou. We komen een keer bij jou in de klas kijken. We praten dan ook met jouw leraren en misschien ook met de zorgcoördinator,  intern begeleider of remedial teacher van je school. Daarna kom je één of twee dagdelen in de praktijk voor het onderzoek. Je maakt verschillende tests. Ook praten we uitgebreid over de school, hoe je het beleeft, hoe het gaat met leren, wat je moeilijk vindt en wat juist niet.

Het kan zijn je naast dit onderzoek ook intelligentieonderzoek krijgt. Dat doen we wanneer wij vermoeden dat er een verschil is tussen jouw (leer)prestaties en je leermogelijkheden.

Verslag en advies

Door het onderzoek weten we beter welke leerstof het beste bij jou past. We schrijven een verslag met de resultaten van het onderzoek en we doen voorstellen over hoe het onderwijs kan aansluiten op jouw behoeften.

Het verslag bespreken we met je ouders en eventueel met jou. Vaak gaan we daarna ook in gesprek met je school om te kijken hoe wij jou gezamenlijk het best kunnen helpen.

Het kan zijn dat niet alleen de school, maar ook wij jou gaan helpen. Je zult dan een periode in de praktijk komen voor remedial teaching.