Onderzoek 2019-11-13T14:50:18+00:00

Onderzoek

Wanneer onderzoek?

Wanneer je ouders of leerkracht vragen hebben over jouw ontwikkeling en/of functioneren thuis of op school. Onderzoek kan dan zinvol zijn. Bijvoorbeeld:

  • je hebt achterstand bij lezen, spellen en/of rekenen
  • er zijn twijfels over wat je intellectuele mogelijkheden zijn
  • je lijkt juist heel intelligent, maar er dreigen problemen te ontstaan omdat je je op school verveelt
  • het lijkt erop dat je misschien een leerstoornis hebt (dyslexie, dyscalculie, NLD)
  • er zijn twijfels over welke school het beste bij je past

Tarieven

€ 325,00

kort onderzoek
Een kort onderzoek van antwoord op enkelvoudige vragen naar niveaubepalingen. Bijvoorbeeld een IQ bepaling, afname van gedragsvragenlijsten, een didactisch onderzoek naar de lees- en spellingvaardigheden of rekenvaardigheden. Inclusief korte intake, beknopte verslaglegging en een kort gesprek over de bevindingen.

€ 650,00

standaard onderzoek
Een standaard onderzoek biedt antwoord op enkelvoudige vragen. Bijvoorbeeld naar oorzaken van problemen met aandacht en concentratie, of dyslexie de oorzaak is van lees- en spellingproblemen (waarbij intelligentiebepaling niet noodzakelijk is), naar oorzaken handelingsgericht onderzoek van rekenproblemen, of naar wat het kind, op basis van niveaubepaling nodig heeft op het gebied van rekenen qua instructie. Het onderzoek beslaat een dagdeel en omvat daarnaast naast een intake, verslaglegging en een adviesgesprek.

€ 975,00

uitgebreid onderzoek
Een uitgebreid onderzoek van biedt antwoord op meervoudige vraagstellingen. Bijvoorbeeld naar zowel cognitieve als sociaal- emotionele ontwikkeling. Het onderzoek, wat bestaat uit intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek, beslaat meerdere delen. Het onderzoek is inclusief een observatie op school, een intake, verslaglegging en adviesgesprek.
Wachtlijst voor onderzoek