Kanjertraining 2019-11-13T10:46:42+00:00

Kanjertraining

Kanjertraining

De Kanjertraining is er voor kinderen die de moed hebben te erkennen dat ze er niet bij horen. Als je er niet bij hoort, kan dat tal van redenen hebben. Je kunt het gewoon slecht treffen met de kinderen om je heen. Je bent sociaal misschien wat onhandig, verlegen, afhankelijk, agressief, of je haalt wel erg snel je schouders op: je neemt niets serieus. Op dit moment hebben duizenden kinderen/jongeren de trainingen gevolgd. Dat is enorm veel. De resultaten zijn aantoonbaar goed.

Resultaat

Het belangrijkste doel is dat je weer positief over jezelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heb je minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is het effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgend van de training zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig: De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties. Daardoor komt tijd en energie vrij.

Deelname ouders

Het succes van de Kanjertraining is onder meer gelegen in de deelname van de ouders. Motivatie, inzet en betrokkenheid van zowel ouders als het kind zijn belangrijk voor het welslagen van de training.

Het concept is door de Kanjertrainers ontwikkeld en uniek in Nederland.

De training is bedoeld voor kinderen die op school en wellicht ook thuis “niet lekker in hun vel zitten”. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat je (weer) positief over jezelf en de ander leert denken.

Kanjertraining bij Praktijk Mijnten
informatiefolder Kanjertraining

Met aanpassingen is de Kanjertraining geschikt voor:

 • Kinderen met de diagnose ADHD (met medicatie)
 • Kinderen met PDD-nos of het syndroom van Asperger

Kanjertraining wordt gegeven aan kinderen van 5-8 jaar, 8-12 jaar en jongeren van 12-16 jaar.

Aanmelden

Waar en wanneer?

Kanjertraining Putten

De Gabriëlschool
Kelnarijstraat 40
3881 CC Putten

Kanjertraining Nijkerk

De Koningslinde
Larixlaan 86
3862 EV Nijkerk

 • De intakegesprekken vinden altijd plaats bij Praktijk Mijnten in Putten. Klik hier voor de routebeschrijving.
Kanjertraining bij Praktijk Mijnten

Gele pet

konijn

Heeft een negatief zelfbeeld en komt niet voor zichzelf op of voor anderen. Loopt liever snel (bang) weg.
Kanjertraining bij Praktijk Mijnten

Rode pet

aap

Neemt niemand serieus ook zichzelf niet, hij/zij lacht overal om. Het is een meeloper en hij/zij versterkt hierdoor het gedrag van de pestvogel.
Kanjertraining bij Praktijk Mijnten

Zwarte pet

pestvogel

Vindt zichzelf geweldig en anderen helemaal niks. En laat dat aan andere kinderen voelen. Alle anderen deugen niet en hij/zij bepaalt zelf wel wat hij doet.
Kanjertraining bij Praktijk Mijnten

Witte pet

kanjer

De tijger is een kanjer. Hij/zij is tevreden met zichzelf, komt voor zichzelf op en voor anderen. Maar weet ook wanneer het tijd is om weg te lopen.

Jongeren van 12-16 jaar

Wanneer Kanjertraining?

Je bent als jongere op zoek naar je eigen identiteit, wie ben ik, waar hoor ik bij, met wie kan en wil ik me identificeren. Soms loop je daarin vast, vind je geen aansluiting bij anderen, voel je je eenzaam en onbegrepen, of heb je weinig zelfvertrouwen. Je weet je geen raad met je eigen emoties en je wordt misschien zelfs depressief of agressief.

Herken jij jezelf in het volgende? Dan kun je de Kanjertraining volgen!

 • je gaat (net) naar het Voortgezet Onderwijs en bent daar heel onzeker over
 • je valt buiten de boot, vindt geen aansluiting bij leeftijdgenoten
 • je wordt gepest op school, of erbuiten, of je pest zelf
 • je loopt mee met anderen. Je maakt geen eigen keuze in wat je wilt, je doet mee omdat anderen dat ook doen
 • je hebt weinig energie, geen zin en je onderneemt weinig
 • je hebt een negatief zelfbeeld en je vindt het logisch dat je er niet bij hoort
 • je gedraagt je agressief
 • je neemt niets en niemand serieus, je maakt overal een geintje van

Welke onderwerpen komen aan de orde?

 • jezelf voorstellen en presenteren
 • iets aardigs tegen elkaar zeggen over jezelf en de ander en met complimenten om weten te gaan
 • met gevoelens en gedachten van jezelf en met die van de ander om weten te gaan
 • ja en nee zeggen. Ja als je iets prettig vindt en nee als je iets vervelend vindt
 • je mening vertellen (maar niet altijd)
 • een ander durven vertrouwen en te vertrouwen zijn
 • samenwerken
 • wat zijn goede vrienden, hoe onderhoud je een vriendschap, hoe raak je vrienden kwijt?
 • de kunst van het vragen stellen/belangstelling tonen. Probeer een ander te begrijpen
 • kritiek durven en kunnen geven
 • kritiek weten te ontvangen en er je voordeel mee doen
 • de kunst van het antwoord geven/vertellen zodat de ander je begrijpt
 • zelfvertrouwen, zelfrespect, trots zijn
 • leren te stoppen met treiteren

Pesten

De oorzaken zijn divers. Het blijkt dat kinderen die zachtaardig zijn, niet van zich af bijten, toegeeflijk zijn en/of vergevingsgezind een grote kans lopen in een sociaal isolement terecht te komen. Je hebt plagen en pesten. Het verschil daartussen is groot. Kinderen die elkaar plagen kunnen elkaar wel aan. Nu eens plaagt de een, dan weer de ander. Een geplaagd kind kan terugplagen. Na een tijdje maken ze het samen weer goed. Je kunt elkaar ook plagen voor de gein. Tegen af en toe geplaagd worden, moet je kunnen. Je hebt zelfs leuke en vriendelijke plagerijtjes.

Bij pesten is het anders. Pesten is altijd gemeen. Als er wordt gepest, is het ene kind altijd sterker dan het andere. Het ene kind heeft grotere spierballen, een grotere mond, meer invloed. De een wint dus altijd en de andere is altijd de verliezer. Pesten gebeurt nooit zomaar een enkel keertje. Een kind dat wordt gepest is steeds het mikpunt. Daarom is pesten nooit leuk. Pesten komt voor in het gezin, de buurt of op school.

Algemene kenmerken van een gepest kind

De kinderen die worden gepest zijn meestal de groepsleden die niet zo goed voor zichzelf kunnen opkomen, het minst weerbaar zijn en het minst populair zijn in de klas. Deze kinderen hebben onvoldoende sociale vaardigheden en weten zich in sociale situaties onvoldoende te handhaven. De meesten van hen zijn “sociaal onhandig”: uit verlegenheid of faalangst reageren ze net verkeerd. Daardoor lijkt het wel eens of ze pesten zelf uitlokken. De meeste van deze kinderen hebben (of krijgen als gevolg van pesten) weinig zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld. Zij uiten dit door zich terug te trekken en af te sluiten. Dit heeft tot gevolg dat deze kinderen in een negatieve spiraal terecht komen. Het zelfvertrouwen vermindert en de sociale vaardigheden gaan achteruit. Het is belangrijk om hier iets aan te doen. Er zijn ook provocerende slachtoffers te onderscheiden. Zij reageren als ze worden aangevallen, maar ze zijn daar niet doeltreffend in. Deze kinderen worden ook vaak door volwassenen niet aardig gevonden. Een gepest kind kan leiden aan een vorm van depressie, minderwaardige gevoelens en verlegenheid.