Hoogbegaafdheidsonderzoek 2018-04-17T11:37:50+00:00

Hoogbegaafdheidsonderzoek

Je ouders en leerkracht vermoeden dat je veel slimmer bent dan de meeste kinderen in jouw klas.  Zij willen graag weten hoe zij jou het beste kunnen begeleiden op deze school, of overwegen of een plaats voor jou in een plusklas of Leonardoschool geschikt kan zijn.

AANMELDEN

Wanneer?

Hoe eerder je erachter komt dat je (hoog)begaafd bent, hoe minder kans er is dat je in de problemen komt. Bijvoorbeeld:

  • er is een opvallend verschil tussen wat jij presteert en wat je ouders en leerkracht van je verwachten
  • je verveelt je op school, je hebt maar weinig het gevoel dat je iets nieuws leert
  • je vindt al die uitleg en herhalingen onnodig
  • je wilt graag andere dingen leren
  • je ervaart weinig aansluiting bij de andere kinderen in je klas, je voelt je vaak alleen, je hebt het gevoel dat je ‘anders’ bent

Hoe?

Wij nemen een onderzoek af dat bestaat uit een intelligentie onderzoek en persoonlijkheids- onderzoek. Het onderzoek vindt plaats op twee halve testdagen. Dat is een hele uitdaging. Je zult merken dat je graag wilt presteren. Je wilt laten zien dat je (wel) slim bent en dat je goed kunnen nadenken.

Een intelligentie onderzoek geeft inzicht in hoe slim je bent. Het geeft geen antwoord op de vraag of het goed met je gaat op school. Een intelligentietest meet namelijk je mogelijkheden en zegt niets over wat je op school presteert. Je kunt namelijk een heel hoge intelligentie hebben en toch slecht presteren op school. Vergelijk het maar met een auto. De intelligentie is dan het motorvermogen. Maar ook een snelle auto (met veel vermogen) kan langzaam rijden (prestatie). Dat hangt van de chauffeur en de omstandigheden af.
Met behulp van het persoonlijkheidsonderzoek kijken we hoe jij jezelf, school en je omgeving ervaart. We willen weten hoe jouw motivatie is voor het leren. Misschien heb je het gevoel dat je geen fouten mag maken en dat je alles perfect moet doen. Zelf kun je tijdens het onderzoek onder woorden brengen hoe je er tegen aankijkt.

Verslag en advies

Het hoogbegaafdheidsonderzoek geeft een beeld van je sterke- en zwakkere kanten. Zo krijgen je ouders en school de juiste handvatten om jou beter te kunnen begrijpen en begeleiden zodat jij je goed kunt ontwikkelen.

Wat de uitslag ook is, of je nu hoogbegaafd bent of niet, de test (uitslag) verandert niets aan wie jij bent of wat je kunt. En je bent natuurlijk sowieso gewoon goed zoals je bent.

Wil je meer weten over kenmerken van hoogbegaafdheid? Kijk dan eens op deze website.