Dyslexie onderzoek 2018-04-17T11:39:16+00:00

Dyslexie onderzoek

Dyslexie heeft niets te maken met je intelligentie. Ook als je heel intelligent bent kun je moeite hebben met lezen en schrijven. Dan wordt je dyslexie pas laat herkend. Of je krijgt soms pas op het voortgezet onderwijs last van je dyslexie.

AANMELDEN

Wanneer?

  • gebrek aan tijd in de voorbereiding en tijdens proefwerken
  • problemen met het memoriseren van woordjes
  • problemen met de spelling in het Nederlands en in de vreemde talen
  • problemen bij het schrijven van verslagen
  • moeite met het maken van toetsen, niet doordat je de stof niet goed beheerst, maar doordat je lees-fouten maakt bij het lezen. Hierdoor begrijp je de vraag niet altijd goed.

Hoe kan het dat pas op het voortgezet onderwijs duidelijk wordt dat je mogelijk last hebt van dyslexie? Dyslexie heeft niets te maken met je intelligentie. Ook als je heel intelligent bent kun je moeite hebben met lezen en schrijven. Dan wordt je dyslexie pas laat herkend. Of je krijgt soms pas op het voortgezet onderwijs last van je dyslexie.

1. Je blijkt onverwacht moeite te hebben met het leren van de vreemde talen. Of je krijgt in de hogere klassen steeds meer problemen met begrijpend lezen.
2. Dat jouw dyslexie eerder niet herkend werd, kwam omdat je door je hoge intelligentie niet als zwakke leerling gezien werd. Je was alleen maar een matige lezer en/of speller. Door je goede intelligentie kon je genoeg compenseren. Niemand dacht daardoor aan dyslexie. Pas op het voortgezet onderwijs wanneer het tempo hoger komt te liggen en de hoeveelheid leerstof toeneemt, worden je problemen groter en wordt eventueel aan dyslexie gedacht.
3. Je verliest je motivatie en loopt het risico af te stromen naar een lager type onderwijs, wat qua intelligentie niet bij je past.
4. Je kunt last krijgen van spanningen en/of faalangst.

Hoe?

Je komt één of twee dagdelen naar de praktijk voor het onderzoek. Eerst kijken we naar je niveau van lezen en spellen. Daarna krijg je een aantal tests waarin gekeken wordt naar bepaalde vaardigheden die vooral voor mensen met dyslexie lastig zijn. Ook kijken we naar je intelligentie en gaan we na of er andere problemen zijn die vaak samengaan met dyslexie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je moeite hebt met onthouden van informatie die je hoort, of je hebt moeite met het onderscheiden van kleine verschillen bij wat je hoort. De onderzoeker verwerkt de gegevens in een verslag.

Verslag en advies

In een adviesgesprek met je ouders en (later) ook met jou bespreken we het onderzoeksverslag. Het verslag wordt opgesteld volgens de gebruikelijke richtlijnen (De Bruyn, Ruijssenaars, Pameijer, & Van Aarle, 2012). We geven adviezen aan je ouders, school en aan jou. Wanneer je inderdaad dyslexie hebt ontvang je een door de GZ- psycholoog ondertekende dyslexieverklaring. In deze verklaring staat dat dyslexie is vastgesteld volgens de criteria voor onderkenning en verklaring van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN, 2016); deze verklaring is onbeperkt geldig.

Als je dyslexie hebt heb je hulp, begrip en motivatie nodig om je leerdoelen te bereiken. Je ouders, maar vooral ook leraren kunnen hierin een grote rol spelen. Zij geven veel uitleg door hun stof op verschillende manieren aan te bieden. Ook staan ze je toe hulpmiddelen te gebruiken. Ze geven je feedback over huiswerk en repetities. Zo laten zij zien dat zij geloof hebben in jouw kunnen. Ouders kunnen helpen door je te ondersteunen bij het organiseren en maken van je huiswerk, door contact te onderhouden met je school. Zo laten zij zien dat zij vertrouwen hebben in jouw mogelijkheden. Soms kan het goed zijn dat je een periode studiecoaching krijgt.