Tarieven 2018-07-25T15:33:10+00:00

Particulier

uurtarief

Wanneer er geen vergoedingsmogelijkheden zijn vanuit jeugdzorg, ziektekostenverzekering of school hanteren wij de volgende tarieven:

Remedial teaching en coaching kinderen en jongeren individueel € 49,00 p/u*

Onderwijsdeskundige & coach € 65,00 p/u
Orthopedagoog € 75,00 p/u
GZ-psycholoog € 85,00 p/u
Orthopedagoog-generalist € 85,00 p/u
(NVO/BIG/NIP)

* Waarvan 45 minuten direct contact en 15 minuten voorbereiding/uitwerking/administratie.

Telefonisch consult en een consult per e-mail zijn op basis van uurtarief.

Scholen & Jeugdhulp

uurtarief

Begeleiding kinderen en jongeren individueel (Jeugd- en gezinsprofessional en onderwijsdeskundige)

Begeleiding bij leerproblemen € 65,00 p/u*
(remedial teaching)
Coaching bij gedrags- en/of sociaal-emotionele problemen € 65,00 p/u*
(bijvoorbeeld vanuit arrangement)

Basistarieven leerlingenzorg of IB-taken € 65,00 tot 85,00 p/u
(dit is afhankelijk van de functie van de medewerker)

* Waarvan 45 minuten direct contact en 15 minuten voorbereiding/uitwerking/administratie.

Kanjertraining

De kanjertraining bestaat uit 10 lessen van 1,5 uur.
Deze lessen zijn voor zowel kind als ouder(s).

Intakegesprek € 65,00
Kanjertraining € 315,00

Op dit moment wordt de Kanjertraining door een aantal zorgverzekeraars
vanuit het aanvullende pakket geheel of gedeeltelijk vergoed.
Klik hier voor meer informatie of neem contact op met je verzekeringsmaatschappij.

Onderzoek

Aan het onderzoek gaat een intake vooraf.

Wij vragen je als voorbereiding op het intakegesprek een aantal vragenlijsten in te vullen.
Tijdens het intakegesprek bespreken we de problematiek en bekijken we welk type onderzoek het beste aansluit bij de hulpvraag.

Indien je niet in aanmerking komt voor vergoed onderzoek (via Jeugdhulp/school), kun je bij Praktijk Mijnten terecht voor particulier onderzoek.
De kosten van particulier onderzoek zijn afhankelijk van het type onderzoek dat uitgevoerd wordt.

Vanzelfsprekend bespreken we vooraf de kosten van onderzoek, advies en verslaglegging.

Klik hier voor meer informatie over onderzoek.

  • Wij brengen onze reistijd in rekening op basis van het uurtarief. Eventuele parkeerkosten worden, naast een kilometervergoeding à € 0,19 per km, in rekening gebracht.
  • Indien je financieel minder draagkrachtig bent, zullen wij ons tarief hier zoveel mogelijk op afstemmen!