Algemeen

Praktijk Mijnten biedt coaching kinderen en jongeren, oudercoaching, coaching onderwijsprofessionals, remedial teachingonderzoekKanjertrainingen, studiecoaching en PGB-begeleiding.

Leren van en met elkaar
Praktijk Mijnten gaat uit van de ontwikkelingsmogelijkheden van elk individueel kind. Elk kind heeft talenten, wil zich competent voelen, een positieve relatie en interactie ervaren, een gevoel van autonomie kunnen ontwikkelen en wil bovenal zichzelf kunnen zijn.

Het kind heeft recht op zo veel mogelijk hulp van ouders en school. Hoe daag je het kind uit, help je het te reflecteren en inzicht in zichzelf en zijn/haar leren te ontwikkelen? Een goede samenwerking van onze medewerkers met kind, ouders en school (leraar en intern begeleider/zorgcoördinator) vinden wij fundamenteel. Wij leveren graag een bijdrage aan een goede zorgstructuur en schoolontwikkeling.

Nieuwe tijden
Zowel aan onderwijsprofessionals als aan opvoeders worden steeds hogere eisen gesteld. Ouders treden steeds vaker op als kritische betrokken consumenten. Praktijk Mijnten kan helpen; werken aan zelfversterking op verschillende niveaus: het kind, de ouders en de onderwijsprofessionals. Want daar is het ons uiteindelijk om te doen: een kind laten groeien binnen zijn/haar mogelijkheden. Onze medewerkers (onderwijsdeskundige, Kanjertrainer, Orthopedagoog en Psychoog) werken hier aan. Enthousiast en gedreven. Samenwerkend: ieder vanuit haar eigen expertise en werkveld. In deze tijd waarin samenwerking tussen ouder, kind en school (de driehoek) zo belangrijk is vervullen wij graag een rol als (tijdelijke) partner.

Kernwaarden: denken in mogelijkheden, succes ervaren, het beste uit jezelf halen/ontwikkelingskracht, samenwerken als partners, theorie en praktijk verbinden.